Wały przeciwpowodziowe w budownictwie

Wały przeciwpowodziowe w budownictwie

Ludzie niekiedy budują swoje domy w okolicach rzek lub akwenów wodnych. Takie umiejscowienie domu daje duża przyjemność ze względu na walory krajobrazowe, niesie jednak ze sobą istotne zagrożenie. W przypadku gwałtownych opadów rzeka lub jezioro może wylać, uszkadzając dom. Powodzie w Polsce występują stosunkowo często, ze względu na klimat panujący w tym kraju. W Polsce więcej jest dni deszczowych niż słonecznych, dlatego opady stale podnoszą poziom rzek i jezior. W Polsce domy budowane nad rzekami lub jeziorami, grożącymi wylaniem, stawiane są na własną odpowiedzialność właściciela takiego domu. Ubezpieczyciele na ogół odmawiają ubezpieczenia takiego budynku, ze względu na zbyt wysokie ryzyko powodzi. Jeśli mimo wszystko właściciele działki, zdecydują się na postawienie domu w takim miejscu i uczynią to, to wówczas mogą się zabezpieczyć na różne sposoby przed skutkami powodzi. Jednym z takich sposobów jest usypanie wałów przeciwpowodziowych. Wały przeciwpowodziowe tworzone są z worków zawierających piasek i ułożonych jeden na drugim, tworząc zaporę przeciwko wodzie. Piasek jest zwartym materiałem, który dobrze zabezpiecza przed wodą, która w niego wsiąka. Takie wały muszą wzmocnione cementem, aby nie rozpadały się pod naporem wody. Wały muszą mieć odpowiednią grubość i wysokość.