Ogrzewanie domu z wykorzystaniem pieców na paliwa stałe

Im lepszy wybór ogrzewania domu, tym możliwe są większe oszczędności w zakresie jego utrzymania. Pośród wszystkich opłat związanych z eksploatacją domu, największy ich procent zawierają opłaty związane właśnie z jego ogrzewaniem. Obecnie wybór form ogrzewania domu jest bardzo szeroki, stąd każdy właściciel domu ma duże możliwości. Od bardzo wielu lat najbardziej ekonomicznym rodzajem ogrzewania jest wykorzystanie paliw stałych, takich jak węgiel, drewno, eko-groszek, miał węglowy, pelet, brykiet i inne. Tego rodzaju paliwa wymagają jednak zakupu specjalnego kotła na paliwa stałe, a ogrzewanie nimi wiąże się z dużą ilością ubocznych produktów spalania, takich jak popiół i dym. Niekiedy właśnie dym stanowi ograniczenie wyboru ogrzewania, szczególnie w przypadku, gdy dom jest usytuowany na obszarze objętym szczególnymi warunkami ochrony środowiska. Nadto wybór ogrzewania na paliwa stale wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z wywozem popiołu. Kolejną wadą ogrzewania domu na paliwa stałe jest niestety obowiązek związany z obsługą kotła. Należy bowiem rozpalić ogień i następnie pilnować terminów dokładania kolejnej porcji opału. W zależności od rodzaju pieca centralnego ogrzewania, czynność tą trzeba powtarzać kilka razy dziennie, a czasami raz na kilka dni.