Budowanie elektrowni dla mieszkańców

Budowanie elektrowni dla mieszkańców

Wszystkie osoby zamieszkujące w swoich domach lub w mieszkaniach, potrzebują energii elektrycznej, dostarczanej do ich przybytków mieszkalnych. Taka energia elektryczna jest niezbędna do tego, by używać sprzętów zasilanych prądem, na przykład artykułów gospodarstwa domowego. Niekiedy również ciepła woda w domach jest podgrzewana za pomocą elektrycznych pieców. Aby dostarczyć ludziom energię do domu, potrzebne jest jej źródło. Budynkami, w których generuje się energie elektryczną są elektrownie. Istnieje wiele rodzajów elektrowni. W Polsce najpopularniejsze są elektrownie węglowe, w innych krajach używa się często bardziej wydajnych elektrowni atomowych, do Polski taka technologia jeszcze nie dotarła. Elektrownie zasilające mieszkańców miast w energię, muszą być usytuowane w odpowiednich lokalizacjach. Elektrownie budowane są na obrzeżach miast, z dala od budynków mieszkalnych. Dzieje się tak dlatego, że elektrownie potrafią emitować szkodliwe substancje. W przypadku elektrowni węglowych paliwem zasilającym takie elektrownie jest węgiel. Węgiel składowany jest na hałdach, a każda taka hałda węgla generuje promieniowanie radioaktywne szkodliwe dla ludzi. Elektrownie atomowe dodatkowo nie mogą być budowane w miejscu, w którym istnieje ryzyko wystąpienia trzęsienia ziemi, gdyż wstrząsy mogłyby uszkodzić reaktor.